niedziela, 20 marca 2011

Nawożenie

1. Wymagania pokarmowe roślin.
Celem nawożenia jest uzupełnienie niedoboru składników pokarmowych w glebie i stworzenie optymalnych warunków do rozwoju roślin.
Warunki naturalne albo zadrzewienia krajobrazowe nie wymagają nawożenia. Obieg pierwiastków zamyka się w obiegu zamkniętym.
Jeżeli obiekty są intensywnie pielęgnowane lub zlokalizowane na terenach mocno zurbanizowanych nawożenie jest wskazane. Drzewa i krzewy w porównaniu z większością roślin zielnych w uprawianych ogrodach mają mniejsze wymagania pokarmowe. Proporcjonalnie do wielkości największe wielkości wykazują drzewa i krzewy najmłodsze, pierwsze lata po posadzeniu (przesadzanie drzew) wymagają odpowiedniej pielęgnacji i nawożenia. Pierwsze lata nawożenie związane z prawidłowym rozwojem rośliny, następne lata ukierunkowane są na wyeksponowanie walorów dekoracyjnych. Nawożenie stosuje się zawsze po silnym cięciu roślin.

2. Zalecenia nawozowe
Rośliny, u których zakłócona jest gospodarka pokarmowa (niedobór składników pokarmowych bądź ich nadmiar) wykazują określone objawy. Objawy te są różne w zależności od gatunku rośliny lub zmienność warunków środowiska i jego wpływ na roślinę.

Objawy:
- zmiana zabarwienia liści
- zasychanie wierzchołków pędów
- ograniczenie kwitnienia
- nekrozy (choroba)
- zahamowanie wzrostu.

Kryterium decydujące o potrzebie nawożenia może być wielkość średnich rocznych przyrostów pędów (dla większości roślin przyjmuje się, że nie powinny być mniejsze niż 20-30cm)

Drzewa i krzewy wymagają zachowania odpowiednich proporcji makroelementów.
N : P: K
1,0:0,8:0,6
Jeżeli chodzi o młode rośłiny w szkółce wykorzystujemy dane opracowane dla nich oceniając zawartośc poszczególnych składników
- w glebie:
* średnia zawartość fosforu (w mg/100gram gleby) wynosi 7,0-10 dla warstwy o głębokości 0-20cm. Jeżeli mamy warstwę od 20-40cm to wynosi od 4,0-7,0
* średnia zawartość potasu od 0-20cm, 8,3-13,0 na glebach lekkich, na średnich 12,5-20,8, na glebach ciężkich 16,6-25. Warstwa 20-40cm wynosi 4,0-70 gleby lekkie, 6,6-10,0 - gleby średnie, gleby ciężkie 8,3-12. Wymagania pokarmowe wybranych gatunków drzew
- reakcja drzew i krzewów na niedobory niektórych pierwiastków
- drzewa liściaste mają większe wymagania niż drzewa iglaste
Grupy zadrzewnień, drzewa łęgowe mają zapotrzebowanie na fosfor, potas, a mniejszy na azot.
Rośliny dekoracyjne wymagają zwiększonej ilości potasu i fosforu
N  :  P  :  K
5  :  10 : 10
Kwiaty o dekoracyjnych liściach wymagaja nawożenia z przewagą
(N:P:K) 10:8:16
- termin nawożenia
Dożywianie roślin ma sens w okresie ich zmożonej aktywności (wiosna). Najkożystniej jest nawozić przed rozpoczęciem wegetacji, gdy temperatury nie spadają poniżej 5*C
Na glebach lekkich dawkę rozkładamy na dwie części - pierwszą część wiosną, a drugą w czerwcu lub późna jesienią. Rośłiny nie nawozimy latem, ponieważ przymarza ta roślina w okresie zimowym lub przedłużenie okresu wegetacji w wyniku czego może przymarzać.
- dawki nawozów
I) Dla krzewów i drzew stosujemy różne rodzaje nawozów. Stosujemy je w celu:
a) wyrównania niedoborów poszczególnych składników ( nawozy pojedyńcze np. saletra amonowa, saletrzak magnezowy, mocznik, siarczan amonowy i potasowy)
b) podniesienia ogólnej zasobności gleby głownie nawozy wieloskładnikowe
c) dawki i proporcje zależą przede wszystkim od:
- gatunku rośliny
- wieku
- stanu zdrowotności
- typu gleby (zdolność pH itp.)
- rodzaje pokrycia.

II) Grupy drzew i krzewów - 4-8 dag nawozu wieloskładnikowego na 1m2 powierzchni

III) Drzewa pojedyńcze 40-60 dag (80max.) nawozu wieloskładnikowego na 1cm O
pnia mierzonej na wysokości 1,20 m lub 10-20 dag/m2. Przy roślinach młodych dawkę skrawamy o połowę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz