niedziela, 20 marca 2011

Cięcie drzew i krzewów ozdobnych

1. Cięcie drzew i krzewów wykonujemy w wypadkach koniecznych i całkowicie uzasadnionych. Złe cięcie lub silne może prowadzić do trwałych uszkodzeń i ograniczenia podstawowych funkcji: biologiczna, dekoracyjna a nawet do zamierania drzewa. Rana powstała w wyniku cięcia jest miejscem wnikania patogenów (patogeny: grzyby, wirusy, bakterie). Musimy odpowiednio zabezpieczyć.

2. Rodzaje cięć:
a) cięcia kształtujące konstrukcję korony drzewa (celem jest ukształtowanie korony o konstrukcji właściwej dla poszczególnych gatunków). Zapewnia to odpowiednią wytrzymałość mechaniczną drzewa.
b) cięcia tamujące i korygujące pokrój (w celu nadania roślinie odpowiedniego pokroju. Pierwsze cięcia już na roślinie młodej (w szkółce)).
c) cięcia ograniczające rozmiary rośliny (zabudowa infrastruktura techniczna, kolizje między rośliną a innymi elementami).
d) cięcia sanitarne (polega na usuwaniu gałęzi suchych lub porażonych przez patogeny w celu ograniczania rozprzestrzeniania się czynników chorobotwórczych. Wyjątki moga stanowić drzewa gdzie cięcie może doprowadzić do deformacji pokroju).
e) cięcia dla zapewnienia bezpieczeństwa (przy ulicy drzewa mają suche gałęzie, trzebaje usunąć, bo stwarzają niebezpieczeństwo. Również przy budynkach, przy chodnikach, tam gdzie jest ruch pieszych, pojazdów). Ciąć gałęzie do wysokości 4,5m nad jezdnią, nad chodnikiem 2,2m.
f) cięcia zwiększające kwitnienie (w celu podniesienia walorów dekoracyjnych, roślin kwitnących (krzewy)).
g) cięcia odmładzające (wykonuje się je głównie na drzewach o zdeformowanych pokroju i o słabej żywotności. Rodzajem cięcia odmładzającego jest tzw. prześwitlanie korony drzewa (usuwamy niepotrzebne gałęzie, by doprowadzić więcej światła do orony drzewa)).
h) cięcia przywracające równowagę pomiędzy częścią nadziemną a podziemną rośliny (równowaga korony i pnia).
i) cięcie korzeni (kiedy mamy do czynienia z robotami ziemnymi (wykopami, które sąwykonywane w okolicy drzewa tniemy ręcznie, by nie uszkodzić rośliny).


Terminy cięcia.

1. Przy cięciu drzew i krzewów, które można wykonać przez cały rok bieżemy pod uwagę pewne ograniczenia:
- wymagania poszczególnych gatunków
- pożadany efekt dekoracyjny
- organizacja pracy naszej firmy.

2. Cięcia roślin drzewiastych wykonujemy w dwóch podstawowych porach:
- w okresie spoczynku roślin
- w okresie wegetacji.

3. a) cięcie w okresie spoczynku roślin:
- wady - u roślin liściastych trudno zidetykować gałęzie przeznaczone do usunięcia.
- zalety to mniejsze ryzyko infekcji.
b) cięcie w okresie wegetacji:
- wady - wycinanie większej ilości gałęzi powoduje zachwianie równowagi asymilacyjnej? (to okres jajko wania ptaków i obecności w gniazdach
- zalety: szybszy rozwój tkanki gojącej.

4. Terminy cięcia wybranych grup roślin:
a) gatunki charakteryzujące się w tzw. ''płaszczem wiosennym'', cięcie tej grupy wykonujemy najwcześniej nie później niż do ołowy lutego. Dopiero po wystąpieniu wyraźnych oznak wegetacji.
b) krzewy iglaste i zimozielone:
- cięcia wykonujemy pod koniec okresu spoczynku lub po zakończeniu wzrostu, bo większość roślin nie ma zdolności odtwarzania ściętego wierzchołka.
c) krzewy kwitnące na końcach pędów tegorocznych
- cięcie polega na usuwaniu starszych pędów - dzięki temu mamy lepsze kwitnienie.
d) krzewy kwitnące z pąków uformowanych
- w poprzednim okresie wegetacyjnym tniemy po zakończeniu kwitnienia. Polega na wycinaniu najstarszych pędów.
e) krzewy kwitnące na gałęziach wieloletnich, cięcie wykonujemy w okresie spoczynku, celem jest rozluźnienie krzewu, polegający na wycinaniu gałęzi starszych.
f) krzewy kwitnące, które mają ozdobne owoce tniemy dopiero po rozwiązaniu owoców, czyli wycinamy pędy nieowocujące z miejsc nadmiernie zagęszczonych.
g) krzewy róz wielkokwiatowych i wielokwiatowych tniemy wczesną wiosną po usunięciu zabezpieczenia zimowego, unikamy przycinania jesiennego choć jest ono dopuszczalne i stosowane w celu łatwiejszego okrywania na zimę.


Techniaki cięcia.

1. Sposób cięcia zależy od grubości usuwanej gałęzi. Grubość usuwanych gałęzi determinuje szybkość wzrastania ran i ryzyko infekcji:
a) pędy średnicy do 1cm - rana zabliźnia się w czasie jednego sezonu wegetacyjnego, cięcie nie ma wpływu na stan rośliny.
b) gałęzie cienkie średnicy 1-3cm - rana zabliźnia się w okresie 2-3 sezonów wegetacyjnych, istnieje niebezpieczeństwo infekcji.
c) gałęzie grube średnicy 3-5cm - rana może nie zrosnąc się u drzew starszych i u gatunkówo słabym wytwarzaniu Kalusa, istnieje niebezpieczeństwo infekcji
d) gałęzie bardzo grube średnicy 5-10cm - rana całkowicie zabliźnia się tylko u niektórych gatunków, istnieje poważne niebezpieczeństwo infekcji, istnieje ryzyko zakłócania równowagi pomiędzy częścią nadciemną i podziemną rośliny
e) konary średnicypowyżej 10cm - cięcie jest zawsze bardzo niebezpieczne, powoduje infekcje, ogranicza mase asymilacyjną i zachwianie równowagi fizjologicznej, deformuje pokrój.

2. Cięcie młodych pędów - wykonujemy je nad pąkiem, z którego wyrośnie nowy pęd. W przypadku rdzenia o dużym rdzeniu tniemy w płaszczyźnie prostopadłej do osi obcinanego pędu.

3. Cięcie grubszych gałęzi - u nasady gałęzi wykształca się naturalne zgrubienie, nie można go usuwać, cięcie wykonujemy tuż za zgrubieniem. Nie należy ciąć płasko przy pniu, kąt cięcia zależy od usytuowania tego zgrubienia.
(rysunek)

4. Cięcie bardzo grubych gałęzi i konarów - cięcie wykonujemy stopniowo, najpierw w odległości od 10 do 40cm od pnia (zależy od gatunku), podcinamy od spodu gałęź do ok.1/2 jej grubości, a następnie przecinamy gałąź do góry. Dopiero teraz usuwamy pozostałość nasady tym cięciu na obrączkę.

5. Narzędzia i sprzęt
- różnego rodzaju sekatory
- noże, sierpak, nóż ogrodniczy
- nożyce żywopłotowe
- piłki ręczne
- piły elektryczne i spalinowe
- drabiny, rusztowania umieszczone na przyczepach ciągnikowych
- podnośniki samochodowe


Cięcie żywopłotów

KALUS - tkanka gojąca
1. Cięcia nie wykonujemy, gdy żywopłot składa się z roślin o określonych walorach dekoracyjnych.

2. Żywopłoty nieformowane liściaste wymagają cięcia jedynie w początkowej fazie wzrostu, gdy następuje kształtowanie ich docelowej prawidłowej konstrukcji (w pierwszym, drugim roku).

3. Żywopłoty reformowane wymagają systematycznego, corocznego cięcia, które jest podstawowym warunkiem utrzymania ich zamierzonej formy - regularnej.

4. Sprzęt i narzędzia (sekatory mechaniczne, ręczne)

5. Częstotliwość i terminy strzyżenia formującego zależą przede wszystkim od gatunków zastosowanych roślin. Zwykle cięcie przeprowadzamy 2-3 razy w roku:
- pierwszy raz późną wiosną, po rozpoczęciu wzrostu
- drugi i ewentualnie trzeci raz w lecie w celu ograniczenia rozmiarów żywopłotu
Cięcia nie powinniśmy wykonywać w okresach deszczowych lub z wysoką temperaturą.Zabezpieczenie ran

1. Rana jest potencjalnym miejscem rozwoju patogenów, gdzie moga powstać infekcje.

2. Ranę drzewa można określić jako przerwanie ciągłości żywych tkanek rośliny:
- łyka (floem)
- miazgi (kambium)
- drewna (ksylem)

3. Deficyt energetyczny (ubytek składników pokarmowych) jest szczególnie niebezpieczny dla drzew starszych, a także osłabionych po intensywnym cięciu lub rosnących w niekorzystnych warunkach roślin.
Mechanizmy ochronne roślin to:
- tworzenia się warstwy tzw. drewna ochronnego (jest to naturalna granica między zainfekowanym, a zdrowym drewnem)
- wyciek żywicy
- gumoza itp.
za, które odpowiadają żywe komórki miazgi.
Celem tych mechanizmów jest uzupełnianie i zastępowanie utraconych tkanek i ogranów przewodzących i magazynujących.

4. Kalus służy odbudowie i zastąpieniu utraconych tkanek, nazewnątrz rany, czyli przywraca możliwość przyrostu wtórnego i na grubość.

5. Rodzaje ran:
- rana poprzeczna - powstaje wskutek  złamania gałęzi, w wyniku czego zostaje zerwane i odsłonięte wszystkie tkanki, a aparat arymikacyjny powyżej rany zostaje utracony.
- rana styczna - powstaje w skutek przerwania ciągłości żywych komórek, tkanki okrywającej (kory i miazgi)

6. Wskazówki do pielęgnowania ran:
- pielęgnujemy tylko świeże rany
- w przypadku rany poprzecznej gałąź musimy przyciąć na obrączki
- ran nie smarujemy
(preparaty impregnacyjne powodują pożenie kalusa i niszczą komórki miękiszowe - pokrywamy nim wyłącznie brzeg rany

7. Zabezpieczanie uszkodzeń
- rozległa rana i wdająca się infekcja może spowodować, że mechanizm ochrony drzewa będzie niewystarczający. Następują ubytki drewna:
*ubytek powierzchniowy ( powstaje z raną styczną, może spowodować ubytek wgłębny )
*ubytek wgłębny ( w środku drzewa powstaje na wskutek infekcji grzybów )

8. Wzmacnianie mechaniczne drzew
- rodzaje wiązań
- rodzaje 'opaskowe'
- rodzaje 'kobra'

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz