niedziela, 20 marca 2011

Przesadzanie starych drzew

1. Kryteria drzew do przesadzenia.
Niektóre gatunki mają odpowiednie cechy decydujące o przesadzeniu:

- rodzaj systemu korzeniowego
- zdolność systemu korzeniowego do przystosowania się w nowych warunkach,
- nie przesadza się wierzb, topoli, większości drzew iglastych. Trudno przesadza się kasztanowce, brzozy, orzechy. Łatwiej przesadza się lipy, jesiony i drzewa iglaste: świerki, cisy, żywotniki
- wybierając drzewo do przesadzenia zwracamy uwagę na:
- stan zdrowotny
- wartość plastyczna
- wiek (im starsze tym trudniej przesadzać)
- rozmiar drzewa (wielkość, szerokość)
- masa drzewa (przed przesadzeniem przeliczyć całkowitą masę drzewa) - masa bryły korzeniowej i masę drzewa.
Masa samego drzewa, czyli masa całego drzewa = masa bryły + masa drzew
M cdn = M bryły + M drzewa
Przyjmujemy, że masa drzewa wynosi 26% masy bryły korzeniowej
- możliwości pielęgnacji
- uwarunkowania ekonomiczne

2. Pora przesadzania
Najlepszą porą do przesadzania drezw jest okres wiosenny (drzewa liściaste wczesną porą wiosenną pozostałe: krzewy, drzewa iglaste później, tzn. może być w kwietniu, a najpóźniej na początku maja). Niektóre gatunki drzew, które mają wysoką zrozoodporność można przesadzić w okresie zimnym (bryła korzeniowa i ziemia musi być zamarznieta, do -10*C)
Starsze rośliny, drzewa przesadzamy w dniach chłodniejszych i pochmurnych.

3. Technika przesadzania
Rośliny starsze drzewiaste przesadzamy na kilka sposobów:
zależy to od gatunku rośliny, jej wysokości, rodzaji podłoża gleby, na jaką odległość roślina ma być przewieziona.

a) przesadzanie z bryłą korzeniową:
- bez wcześniejszego przygotowania bryły
- z przygotowaniem bryły, jest to najbezpieczniejsza metoda przesadzania drzew i krzewów.
Dotyczy roślin większych: iglastych i liściastych.
Metoda ta polega na przycięciu korzeni i wykopaniu rośliny bezpośrednio przed przesadzeniem.
Ręcznie wykopujemy rośliny do śr. 15cm, większe za pomocą maszyn, urządzeń mechanicznych.
Z przygotowaniem bryły korzniowej
Sposób polegający na ukszatłtowaniu pełnowartościowej bryły korzeniowej mniejszych rozmiarów, niż wielkość naturalnego systemu korzeniowego. Uzyskujemy to za pomocą odpowiedniego i stopniowego przycinania korzeni. Bryłe przygotowujemy przez cały sezon wegetacyjny. (przycinamy bryłe korzeniową stopniowo wiosną).
Drzewa starsze przygotowujemy na 2 sezony ( obcinamy je dwukrotnie, raz 1 wiosną, przerwa, raz 2 wiosną lub przecinac w ratach: jesień, wiosna, jesień, wosna - 4 etapy. Przygotowujemy ją do przesadzania.

b) przesadzanie bez bryły korzeniowej
Metodę stosujemy w przypadku młodych drzew lub niewilkich roślin. Drzewa starsze można również tą metodą przesadzić pod warunkiem, że rosły na glebach luźnych. Zaletą tej tej metody jest ograniczenie masy drzewa i jednocześnie ułatwienie jego transportu i przenoszenia.
Wadą jest wysychanie korzeni i przesuszenie całej rośliny.

4. Pielęgnacja drzew po przesadzeniu
Drzewa, krzewy, po przesadzeniu wymagają odpowiedniej pielęgnacji. Pośliny tego typu narażone są na różnego rodzaju infekcje, złamanie, przechylenie, przewrócenie. Drzewom takim zapewniamy odpowiednią wilgotność.
By wykonać zabezpieczenie dotyczące zapobiegania stratom wody musimy:
- wykonać zabezpieczenie podłoża (ściółkowanie na około drzewa ok.10cm)
- wykonać zabezpieczenie części nadziemnej drzewa (pień drzewa owija się miekką, zwiewną tkaniną - jutową, w celu ochrony przed wysuszeniem lub wysychaniem. Żeby się nie złamało przymocowujemy pale.

Stałym elementem długoterminowej pielęgnacji jest kontrola stanu zdrowotnego drzewa.
Stosujemy specjalne odciągi (są naprężone), na dół. 2 lata, potem zdejmujemy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz