niedziela, 20 marca 2011

Przygotowanie podłoża

1. Podstawą danej realizacji projektu nasadzeń roślinnych jest właściwe przygotowanie podłoża.
Przygotowanie podłoża polega na stworzeniu odpowiednich warunków glebowych, czyli:
- zapewnienie niezbędnej ilości składników pokarmowych
- zapewnienie właściwej struktury
- zapewnienie poziomu wilgotności oraz odczynu gleby
- prace rozpoczynamy od spulchniania wierzchniej warstwy gleby, co wpływa na stworzenie odpowiedniej struktury gleby.
Na niewielkich terenach spulchniamy tereny ręcznie, czyli łopatą. Na dużych terenach wykonujemy orkę.

Dla roślin krzewiastych  przekopujemy glebę na 20 cm (1 sztyk). Na glebach zbitych na całym terenie wykonujemy orkę głęboką lub przekopujemy na 30-40cm (2 sztyki) przy czym górną warstwę odwracamy i mieszamy, a dolną jedynie spulchniamy, w trakcie przekopywania usunąć jakieś niepożądane rośliny - chwasty.


2. Odczyn gleby.
Większość gatunków drzew i krzewów preferuje gleby o odczynie obojętnym lub lekko kwaśnym, w granicach pH 6,5-7,0. Jeżeli pH jest niższe, czyli nadmierna kwasowość, może wystąpic niekorzystna zmiana struktury i gleby:

- pogorszenie warunków powietrzno-wodnych (zanik struktury guzełkowatej)
- wypłukanie składników pokarmowych
- zwiększenie mikroskładników ( żelazo, miedź, cynk ) oraz metali ciężkich ( rtęć, ołów, nikiel ) co powoduje skażenie gleby i zagrożenie dla roślin.
- ograniczenie aktywności biologicznej bakterii i drobnoustrojów glebowych.

Ujemny wpływ zakwaszenia minimalizuje obecność większej ilości próchnicy oraz większą przepuszczalność gleby.


3. W cel zmiany odczynu gleby należy wykonać tzw. wapnowanie. Poprawia ono właściwości fizyczne w przypadku gleb np. ciężkich.
Wapnowanie przeprowadzamy za pomocą odpowiednich nawozów.
Rodzaje i dawki zależą od typu gleby:

- gleby ciężkie - nawozy wapniowe zawierające wapń w formie tlenkowej (CaO) 15-20kg/100m2
- gleby lekkie, piaszczyste - nawozy wolnodziałające (wapń w formie węglanowej (CaCO3), np. wapno dolomitowe, żużel wielkopiecowy 10-15kg/100m2

Nawozy stosujemy jesienią co 3-4 lata (albo początek wiosny). Jeżeli wymagane jest uzupełnienie w glebie substancji pokarmowych niezbędnych dla roślin, wykorzystujemy nawozy mineralne sprzyjające zakwaszeniu gleby (nawozy potasowe, azotowe, siarczany, chlorki).


4. Przygotowanie miejsc sadzenia i zaprawianie dołów.
Gleby nie zniszczone o normalych właściwościach możemy dodatkowo wzbogacić w składniki pokarmowe. Zabieg ten nazywamy zaprawianiem dołów. Wypełnienie całego dołu tylko żyznym kompostem może zachamować rozwój korzeni poza obręb dołu. Zaprawianie dołów wskazane jest zawsze w przypadku roślin sadzonych w trudnych warunkach siedliskowych (np. przy ulicy miejskiej), również dla roślin o szczególnych wymaganiach (np. róża). Niektóre gatunki sadzi się w sposób szczególny (te, które preferują gleby kwaśne). Kopiemy doły o głebokości 40-50cm, na dno sypiemy piasek z torfem (5 do 1), gr. 10-15 cm następnie dół dopełniamy, np. kwaśnym substratem torfowym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz