piątek, 11 marca 2011

Roślinność drzewiasta w ogrodnictwie.

Roślinność drzewiasta w architekturze krajobrazu stanowi podstawę określonych zbiorowisk fitosocjologicznych, a jej obecność warunkuje prawidłowe funkcjonowanie ekosystemu.
Roślinność drzewiasta należy do grupy roślin wieloletnich, biorąc pod uwagę formy wzrostu tych roślin, wyróżniamy:


a) drzewa

 • to najwyżej zorganizowana grupa wśród roślin.
 • mają wyraźnie wykształcony pień
 • korona drzewa bogato ugałęziona
 • mogą być iglaste, liściaste, owocowe, ozdobne
 • osiągają znaczne rozmiary i wiek
 • w zależności od typu drzewa korona może przybrać kształt stożkowy, kulisty, piramidalny, elipsoidalny, zwisający

 b) krzewy

 • nie posiadają głównego pnia
 • wysokość nie przekracza kilku metrów
 • dzielone są również tak jak drzewa na krzewy iglaste, liściaste, owocowe, ozdobne

c) krzewinki

 • posiada częściowo drewniejące pędy
 • stanowią formę przejściową pomiędzy roślinami drzewiastymi, a zielnymi

 d) pnącza

 • szybki przyrost na długość 
 • długie wiotkie pędy
 • trudność utrzymywania w poziomie
 • można stosować je w ogrodnictwie ozdobnym, gdyż lubią się wspinać po różnych drewnianych ozdobach
Z rodzimych gatunków jako drzewiaste rośliny szkieletowe służą: świerk pospolity, modrzew europejski, jodła pospolita, na suchych stanowiskach sosna pospolita. Z obcych roślin drzewiastych są to niektóre jodły (j.olbrzymia, j.nikko, j.kaukaska, j.grecka) modrzew japoński, świerki (ś.serbski, ś,kłujący) sosny (czarna, wejmutka).

  Brak komentarzy:

  Prześlij komentarz