niedziela, 20 marca 2011

Pielęgnacja drzew i krzewów

Pielęgnując rośliny drzewiaste stosujemy kilka zasad:
- zadrzewianie, na danym obszarze powinny być objęte kompleksowym programem pielęgnacyjno-ochronnym
- ochrona drzew i krzewów powinna sprowadzać się do działań o charakterze profilaktycznym, co ograniczy zamieranie roślin
- wszystkie zabiegi pielęgnacyjne powinny być wyrywane przez wykwalifikowane osoby
- zabiegi o dużych kosztach i założone powinny odnosić się do drzew o dużej wartości przyrodniczej, historycznej, krajobrazowej.

1. Podlewanie
Aby podlewanie było efektowne musimy zastosować się do odpowiednich zasad:
a) głębokość podlewania
b) częstotliwość i intensywność podlewania
c) sposoby podlewania

ad.a) Głębokość podlewania zależy od gatunku rośliny.
rośliny płytko ukorzeniające się 15-20cm
rośliny głęboko ukorzeniające się do 35cm

By nawilżyć przesuszoną glebę musimy dostarczyć wodę w następujących ilościach np.:
15-20cm      -15-20 l/m2 gruntu
35cm       - ilość wody wynosi 35 l/m2

ad.b) Częstotliwość i intensywność podlewania zależy od kilku czynników:
- warunków pogodowych
- rodzaju gleby
- stopnia wilgotności gleby
- gatunków roślin
- fazy i rozwoju
Podlewanie wykonuje się w określonych porach dnia, w okresie letnim (intensywne słońce) podlewamy roślinę w godz. 10.00 i po godz. 16.00.

ad.c) Sposoby podlewania
Stosujemy różne techniki podlewania. Wybór sposobu zależy od wielkości powierzchni, rodzaju nasadzeń oraz możliwości finansowych
- podlewanie ręczne obejmuje miejsce małej powierzchni
- zraszanie i mini zraszanie ogrodowe
- węże z dziurkami wytłoczone
- systemy nawadniające (na stałe umieszczone w gruncie) mogą być stosowane ręcznie lub automatycznie (same się włączają)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz